logo

Spelling

Een verhaal schrijven wordt pas leuk als je niet meer over de schrijfwijze van woorden struikelt

  • Beleeft jouw kind geen plezier in het leren van spellingwoorden?
  • Heeft je kind een hekel aan spellingregels?

Aan de hand van een dictee en spellingonderzoek wordt bekeken met welk type woorden jouw kind nog moeite heeft. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en strategieën.

De spellingprincipes worden uitgelegd met “Taal in Blokjes”, een evidence-based methode, waarbij gewerkt wordt met een kleurcode en “klankblokken” in verschillende kleuren. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt. Met een beperkt aantal basisregels kan het grootste deel van de Nederlandse woorden al correct worden geschreven.

Er wordt geleerd hoe een woord correct geschreven kan worden in een dictee maar ook in vrije schrijfteksten zoals in een samenvatting of een opstel. Werkwoordspelling wordt daarbij, zo nodig, apart behandeld. Ter ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van een stappenplan en spellingkaarten met de spellingregels. Ook spellingspelletjes en computeroefeningen kunnen onderdeel van het oefenprogramma uitmaken.

 

 

terug naar leercoaching >>

Contact