logo

Reken- en spellingbootcamps

Reken- en spellingbootcamps

Sneller rekenen en beter spellen door bewegend leren bij Springtij!

  • Beleeft jouw kind geen plezier in het leren van rekensommen tot 20, tafels of spellingwoorden?
  • Heeft jouw kind een hekel aan het stampen van de sommen of spellingregels?
  • Is jouw kind onzeker over hoe snel het antwoord geeft op een vraag?

Dan is een bootcamp iets voor jouw kind!

Tijdens een reken- of spellingbootcamp zijn kinderen vanaf groep 4, 2 x 2 uur intensief bezig met automatiseren. Dit gebeurt in een klein groepje (max. 6 kinderen per keer) d.m.v. beweging, spel en kleur.

Wat is een Reken- of spellingbootcamp?
Een reken- of spellingbootcamp is een programma waarbij kinderen vanaf groep 4 beweging, kleur en beelden gebruiken om bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging, breuken en spelling te memoriseren. Hierdoor worden beide hersenhelften geactiveerd. Het leren gaat sneller en nieuwe informatie wordt beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Tijdens de Rekenbootcamp wordt ook gebruik gemaakt van de rekenspellen uit het effectieve reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit.

Waarom is het automatiseren en memoriseren van sommen zo belangrijk?
Memoriseren is het vlot kunnen benoemen van de antwoorden op tafelsommen en sommen t/m 10. Het gaat hierbij om feitenkennis.
Automatiseren is het kunnen berekenen van sommen via een tussenstap (bijvoorbeeld: 7+5 = 7+3+2 = 12 en 48+12 = 48+10+2 = 60). Als leerlingen deze sommen hebben geautomatiseerd en/of gememoriseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven die in groep 6, 7 en 8 aan de orde komen. Het uitrekenen van grote vermenigvuldigingen, deelsommen, breuken en procenten kosten dan minder tijd en moeite.

Wat kan uw kind verwachten tijdens een bootcamp?
• Intensieve training van de tafels t/m 10/ breuken/ spelling/ enz (afhankelijk v.d. gekozen bootcamp).
• Spel, actie en beweging, o.a. balspelen, hinkelen, springen en rennen.
• Beeldende uitleg: elke tafel heeft bijvoorbeeld zijn eigen kleur en beeld.
• Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen en spelling.
• Een deelnamecertificaat
• Ideeën om thuis verder zelf te oefenen.

Ik REKEN op je. Tot ziens bij de Reken- of spellingbootcamp!

Lees hieronder alle informatie over de verschillende bootcamps.


Automatiseren t/m 20
Kinderen in groep 3 zijn druk bezig met het verkennen van de getallenlijn en het automatiseren van sommen t/m 20.
Heeft je kind moeite met snel antwoord geven op sommen zoals: 10-2 of 13+7?
Tijdens deze bootcamp zijn kinderen intensief bewegend en spelenderwijs bezig met erbij en eraf sommen t/m 20.

Automatiseren tafels (2,3,4,5,6,7,8,9)
januari 2018

Vanaf groep 4 worden de tafels 1-10 aangeboden en in groep 5-8 hebben kinderen die kennis nog dagelijks nodig. Fijn is het dan wanneer je geen moeite meer hoeft te doen om de sommen uit te rekenen maar ze zo kunt opnoemen. Stampen van tafelsommen ervaren veel kinderen als saai en niet leuk. Deze bootcamp biedt dan een perfecte uitkomst!
Kinderen zijn intensief bewegend en spelenderwijs bezig met het automatiseren van de tafelsommen. Per dag worden er 4 tafels aangeboden.

Spelling
januari 2018

Wanneer is het nou mollen of molen, bomen of bommen?
Wanneer schrijf je een ei of ij?

Dat zijn een aantal onderwerpen die aangeboden worden in deze bootcamp.
Vanaf eind groep 3 maakt je kind voor het eerst kennis met spellingregels. In de eerste helft van het jaar ligt voornamelijk de nadruk op de leesvaardigheid en het spellen van klankzuivere woorden (je schrijft ze zoals je ze zegt).

Nadat je kind dit geleerd heeft, komen er ieder leerjaar regels en verschillende categorieën aan bod.
Woorden met au/ou, ei/ij zijn hier een voorbeeld van.

Tijdens de spellingbootcamp zijn kinderen intensief bewegend en spelenderwijs bezig met het leren automatiseren van spellingregels of speciale categorieën zoals: woorden met -gt of -cht, ei/ij, au/ou en de lange en korte klanken.

Contact