logo

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexiebegeleiding

Ik begeleid in de praktijk of op school:

  • Leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via de zorgverzekering.
  • Leerlingen met ernstige dyslexie die ‘uitbehandeld’ zijn (40 – 60 vergoede behandelingen via een zorginstelling) maar toch nog behoefte hebben aan begeleiding.
  • Leerlingen met vermoedelijke dyslexie die nog geen eerdere hulp hebben gehad. Bij deze leerlingen is de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen nog niet vastgesteld waardoor (nog) geen definitieve diagnose gesteld kan worden.
  • Leerlingen die, als gevolg van hun dyslexie, ook moeite hebben met rekenen, het leren van vreemde talen, planning en concentratie, faalangst, motivatie, werkstukken, spreekbeurten, presentaties, samenvattingen, leren leren of de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Dyscalculiebegeleiding

Leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie kunnen ook bij mij terecht. Er bestaat geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de gemeente. Deze leerlingen hebben echter wel hulp nodig. In de begeleiding van deze leerlingen bekijken wij met alle betrokkenen naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk te blijven mee doen met de leerstof in de klas. Dit kan naast remedial teaching met advies voor hulp thuis en in de klas (extra instructie, een rekenmaatje, een opzoekboekje met hulpkaartjes voor tafels of moeilijke sommen of met extra hulpmateriaal). 

 

 

terug naar leercoaching >>

Contact