logo

Beelddenken

Bij een leerachterstand, leerproblemen, problemen met automatiseren, (een vermoeden van) dyslexie en/of dyscalculie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. Waar zit het probleem?

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training “Ik leer anders”

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden.

Belang van (h)erkenning

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders, leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

Veel beelddenkers zijn hoog sensitief of hooggevoelig (HSK). Ook bij hoogbegaafdheid en autisme komt het denken in beelden veel voor.

Voor wie is de training geschikt

De training “ik leer anders” is bestemd voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Vaak worden de problemen zichtbaar in groep 3.
Tijdens een oriëntatiegesprek wordt gekeken of je kind daadwerkelijk een beelddenker is en de training geschikt is. Bij de training wordt gewerkt met het werkboek van ‘Ik leer anders’

Doordat kinderen gaan ontdekken welke leerstrategie het beste resultaat oplevert, is een positief neveneffect dat deze kinderen meer in hun kracht komen te staan. Vaak zijn deze kinderen faalangstig, omdat zij denken iets niet goed te kunnen. Maar het is meestal geen kwestie van niet kunnen, maar van op een andere manier de lesstof leren.

De basistraining leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen enz. 

Inhoud training:

Doelstellingen vooraf bespreken.

Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.

Rust en ruimte creëren. 

Basisinformatie leren via beelddenken:

  • informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
  • alfabet en woorden (dictee)
  • cijferveld, rekenen, tafels, breuken
  • klokkijken (ook digitaal)

Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

De training ik leer anders is een individueel traject. Gemiddeld zijn 4 tot 6 sessies nodig om deze leermethode eigen te maken.

Vreemde talen in het voortgezet onderwijs met ‘Ik leer anders’

Niet iedereen merkt op de basisschool al dat hij/zij een beelddenker is. Soms blijk je op het voortgezet onderwijs moeite te hebben met talen. Spelling in het Engels, Frans of Duits lukt maar niet. ‘Ik leer anders’ kan daar ook een grote hulp bij zijn. Doordat je weet hoe je de informatie op moet slaan, blijft het wél plakken. In een losse sessie leer ik je de techniek.
Indien er sprake is van een grote(re) spelling- of rekenachterstand of dyslexie/ dyscalculie dan bieden de methodes Taal in blokjes, Spellingster en Rekenremedie mogelijk het juiste of aanvullende niveau van coaching.

Contact